Sikhjälma
Hem Om Sikhjälma Anna-Karin & Lennart Bed & breakfast Konst & Reiki Lite av varje Kontakta oss

Reiki

Reikis ursprung antas komma från Tibet för tusentals år sedan och "återupptäcktes" i slutet av 1800-talet av japanen Makao Usui, en kristen munk och lärare i Kyoto.

Kunskapen om en osynlig energi som genomströmmar allt levande och påverkar hälsan, har varit en del av visdomen i många kulturer sedan urminnes tider. I Kina kallas energin Chi och inom vetenskapen kallas den bioplasma eller kosmisk energi.

 

Reiki kan definieras som en metafysisk healingenergi, som guidas av en högre intelligens, helt enkelt en" andligt styrd livsenergi."

Trots att Reiki anses vara andlig till sin natur, är den ingen religion och den kräver varken tro på religion eller helbrägdagörelse. Reiki fungerar antingen du tror på den eller inte. Du kan bara acceptera att den helande livsenergin finns där.

 

Livsenergin kan stimuleras och styras i olika helande riktningar, som i t.ex. akupunktur, Qigong, massage, Shiatsu m.fl. Det finns många sätt och Reiki är ett effektivt och enkelt sätt. En reikibehandling tar ung en timme och ger avslappning, känsla av frid, trygghet och välbefinnande.

 

Varför inte införa Reiki Healing inom patientvården? Eftersom Reiki har förmågan att höja effekten av andra behandlingar och mediciner, samtidigt som ev. biverkningar reduceras, är Reiki ett bra komplement till den traditionella skolmedicinen.

I vårt grannland Norge kan healing eller s.k. "terapeutisk beröring" erbjudas på vissa sjukhus och i England har man diplomerade healers på flera sjukhus med mycket positiva resultat.

Vi vet att idag är beröring en bristvara, men det är något vi behöver i alla livets skeden, speciellt när vi är sjuka. Så varför ska vi vara sämre än Norge och England?

 

Akupunkturen är sen 80-talet integrerad inom den traditionella skolmedicinen, så jag har gott hopp inför framtiden…..